Tài liệu tham khảo

23/12/2019 462 lượt xem
Tiêu chuẩn thiết kế, sản xuất và nghiệm thu sản phẩm ống cống, cống tròn bê tông cốt thép 9113:2012 - Tiêu chuẩn áp dụng cho ống cống bê tông cốt thép thoát nước
23/12/2019 535 lượt xem
Tiêu chuẩn về thiết kế sản xuất và nghiệm thu về sản phẩm cống hộp bê tông - TCVN 9116:2012. Cống tròn bê tông công nghệ rung và công nghệ ly tâm