KĐT TIMES CITY - VINCOM . CUNG CẤP TRỰC TIẾP CHO CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN VINGOUP ĐỂ CÁC ĐƠN VỊ NHÀ THẦU THỰC HIỆN THI CÔNG

Ngày đăng: 04:32 - 23/12/2019 Lượt xem: 289
KĐT Times City - VINCOM. Sản phẩm cung cấp trực tiếp cho tập đoàn là các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sắn như Hào kỹ thuật, rãnh thoát nước quanh các tòa nhà
KĐT Times City - VINCOM. Sản phẩm cung cấp  trực tiếp cho tập đoàn là các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sắn như Hào kỹ thuật, rãnh thoát nước quanh các tòa nhà