DỰ ÁN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN II - CÔNG TY ĐÃ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HỐ GA BÊ TÔNG ĐÚC SĂN

Ngày đăng: 04:08 - 23/12/2019 Lượt xem: 291
Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II
Dự án thoát nước giai đoạn 2 Hà Nội - CP9 là một trong những dự án đầu tư công ty hợp tác để đúc các sản phẩm hố ga bê tông: 
Một số tuyến công ty đã đúc sản phẩm hố ga: Tuyến Lĩnh Nam, tuyến Trần Khát Chân, Tuyến Hành Trống ...