DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAMSUNG - KCN YÊN PHONG, ĐƠN VỊ THI CÔNG: VIMECO, HI -END, TEEL...

Ngày đăng: 04:52 - 23/12/2019 Lượt xem: 282
Dự án mở rộng nhà máy Samsung - KCN Yên Phong Bắc Ninh và Sản phẩm cung cấp là: cống hộp bê tông và các loại rãnh thoát nước, rãnh đi cáp và các sản phẩm hố ga

Các sản phẩm đã cấp cho dự án: Cống hộp bê tông, hào đỡ cáp, rãnh thoát nước, hố ga bê tông đúc sẵn