Chính sách chất lượng
Ngày đăng: 02:51 - 23/12/2019 Lượt xem: 526
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG TÂM AN 
 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
Công ty Cổ phần bê tông Tâm An cam kết:
- Doanh nghiệp luôn đưa chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và xem chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp luôn tôn trọng và tiếp thu ý kiến của khách hàng nhằm cung cấp các sản phẩm thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
- Doanh nghiệp không ngừng cải tiến hợp lý hóa hoạt động đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.
      Tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần 
bê tông Tâm An thấu hiểu và luôn hành động theo đúng tinh thần và nội dung của Chính sách chất lượng này.

                                                                                                                                            Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2019
                                                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
 
Một số hình ảnh sản phẩm chất lượng tiêu biểu của Công ty cổ phần bê tông Tâm An